Att hästar få gå utomhus året om på så kallad lösdrift är något som blir allt vanligare bland hästägare. Det innebär att hästarna går fritt i flock utomhus på ett inhägnat område. Dock gäller vissa regler.

 

Anledningarna till att lösdrift är ett populärt uppstallningssystem tros vara att det dels ger hästen möjlighet att få ökad frihet och ett mer naturligt liv, och dels sparar in diverse stalljobb för ägarna. När hästar går på lösdrift finns det vissa regler som man enligt Jordbruksverket måste följa. En regel är att hästarna alltid ska ha tillgång till inomhusvistelse. Detta kan lösas genom att inhägnaden sätts ihop med ett stall eller en inomhushall, alternativt att ett stort regn- och vindskydd placeras i hagen. Hästarna bör alltid ha tillgång till grovfoder, och automatiska utfordringssystem är nödvändiga så att alla hästar verkligen får rätt mängd foder. Dessutom ska man se till att inhägnaden är väl uppbyggd och att området är fritt från farliga föremål.

 

Kan hästar gå ute dygnet runt under vinterkylan?

Normalt sett kan hästar vistas ut dygnet runt även under vintern. Dock måste de vänjas vid kylan. Man kan inte ta ut en häst på lösdrift i kyliga perioder om den är van att stå inomhus med täcke, då vinterpälsen inte fått växa tillräckligt. Är hästen inte lämpad för vinterkylan får den enbart vistas ute 16 timmar per dygn.