Mögel är förvisso en naturlig del i såväl naturen som i vår hemmamiljö men det är ändå något som du inte gärna vill ha i alltför stora halter i ditt hem. Att upptäcka mögel är inte alltid lätt.

De flesta känner nog igen mögeldoften när de känner den, men mögel som befinner sig i en alltför gynnsam miljö avger sällan några starka dofter. Det är snarare först när det fuktiga området torkar upp som mögelsvamparna stressas och börjar avge den karaktäristiska doften. Det är inte heller alltid som personerna som bor i det drabbade huset märker av några symptom på sin egen hälsa, även om hög mögelexponering kan ge symptom som hosta, klåda, illamående och huvudvärk.

Upptäck mögel som inte märks

Det är alltid bättre att upptäcka och åtgärda mögel i tid än att låta det växa och spridas. Eftersom mögel inte alltid luktar eller sitter på synliga ställen så kan det vara en god idé att hålla lite extra koll på områden som oftast drabbas.

  • Våtrum: Mögel kräver två saker för att leva, nämligen näring och fukt. Det är därför extra viktigt att hålla koll på våtrum och områden i hemmet där det kan ha läckt vatten under en längre tid.
  • Kallvindar: Fukt kommer inte bara från vattenkranar och duschar, utan kan även kondenseras där kyla läcker in. Till exempel på kallvindar, i krypgrunden, vid otäta fönster och så vidare.
  • Smutsiga ytor: Eftersom mögelsvampen förutom fukt också behöver näring så trivs den i områden som är smutsiga med jord organiskt material. Även rena områden kan dock drabbas eftersom många olika byggmaterial innehåller näring som mögelsvamparna tycker om.

Om man inte själv upptäcker mögel med näsa eller ögon men ändå misstänker att man är drabbad så kan man göra en spor-mätning i luften. Det är också möjligt att analysera damm med ett DNA-prov för att se om man blivit drabbad. Detta är dock ingenting man gör som privatperson, då det kräver både kunskap och utrustning. Är det en specifik yta som man ska undersöka så är det också möjligt att undersöka ytan i ett mikroskåp vilket också sköts av utbildad personal.